Bergersen.net har skiftet navn til Senson AS - Besøk gjerne vår nye hjemmeside.

CV for Jarle Dahl Bergersen

Utdannelse
1985 – 1986: Handel og Kontor – Bjertnes Videregående Skole.
1989 – 1991: Norsk Lydskole – Lydteknikerutdannelse, radiolinjen.

Arbeid
1987 – 1991: Freelance arbeide for Radio City/Radio Oslo
1988 – 1990: 7-Eleven
1991 – 1992: Radio Extra, Nittedal – Eier / Ansvarlig redaktør
1993 – 1996: Radio NERO, Nedre Romerike – Teknisk sjef / CTO
1996 – 1997: Webmaster AS – Eier / Styremedlem / webdesigner
1997 – 1998: EuroCall Norge AS – Webutvikler
1998 – 2000: ICL Norge – Konsulent
2000 – 2001: Netron AS – Teknisk sjef / CTO
2001 – 2011: Bergersen.net – Eier / Freelance arbeide
2003 – 2011: Trygg og Sikker AS – Eier / Styremedlem/ Ansvarlig for IT / Markedsføring
2006 – nå: BSP AS – Eier / Styremedlem
2011 – nå: Senson AS – Eier, CEO og konsulent

Prosjekter

Radio NERO

 • Innføring av dataaviklingssystem med DALET radio automation system.
 • Ansvarlig for nettsider for Radio NERO, sørget for at Radio NERO var en av de første norske radiostasjonene med nettsider.
 • Prosjektstyring og implementering av nytt studiokompleks, prosjektkostnad: 1 million NOK.

Webmaster

 • Ansvarlig for prosjektstyring for en av de første nettbutikkene i Norge – Ellos.no. Webmaster leverte design og GUI implementering for prosjektet.

EuroCall Norge

 • Webmaster og ansvarlig for utvikling av Eurocall sine Gule sider.

ICL Norge

 • NSB Gods. NSBs fraktdivisjon. Ansvarlig for design / GUI for deres frakt tracking system.
 • UD. Utenriksdepartementet, ansvarlig for utvikling og design av UDs intranettløsning, samt design og utvikling av nettsider for statsbesøket (Clinton) og Rabin møtet.
 • Nordiske ambassader i Berlin: Design og implementering av en infokiosk løsning for de nordiske ambassader.
 • Folkehelseinstituttet: Ansvarlig for utvikling og implementasjon av instituttets nettsted ved hjelp av Transit web-publishing/convertion system, samt teknisk konsulent for integrasjon av interne systemer med arbeidsflyten på instituttet.
 • DNB: Intranett prosjekt. Implementering av Transit inn i DNBs intranettsystem. Deltok også som teknisk konsulent for DNBs offentlige nettsted.

Netron AS
Jobbet med kunder som:

 • P4
 • Telenor Nordicom
 • Tansa Systems
 • Eurosko / DNA
 • Flashmagazine
 • DNB

Uavhengig konsulentarbeide

 • Folkehelseinsituttet:
  Implementering av eZ Publish CMS på Linux for instituttets intranett. Implementering av et kalendersystem for møteromsbooking, samt utvikling og implementering av en human-resource database.
 • Trygg og Sikker AS
  Gründer og medeier. Jobber med Trygg og Sikker sine nettsteder med publiseringsløsninger, nettbutikker. Er også ansvarlig for markedsføring både på nett og på trykk.